Preventie/Control a Infectiilor Nosocomiale

Compartiment de Preventie/Control a Infectiilor Nosocomiale

Compartimentul CPCIN din cadrul SCBIPVB este format din 0,5 norma medic epidemiolog si 1 norma asistent de igiena. Comp CPCIN elaboreaza ghidul de prevenire/control a infectiilor nosocomiale, planul anual de supraveghere/control a infectiilor nosocomiale, harta de risc nosocomial, "istoria infectiilor nosocomiale din unitate, ghidul de profilaxie antibiotica".

In cadrul compartimentului se desfasoara activitati de control epidemiologic care consta in verificarea: curateniei, dezinfectiei, sterilizarii pe sectii/compartimente, incarcaturii microbiene pe suprafete, materiale sanitare sterile, aeromicroflorei, maini personal medical si auxiliar cu ajutorul laboratorului, manipularea lenjeriei curate si murdare, a materialelor de curatenie/decontaminare si a spatiilor de depozitare a acestora, modul de colectare a deseurilor infectioase din sectiile/compartimentele spitalului, a respectarii normelor de curatenie si decontaminare in blocul alimentar, oficii, biberonerie, spalatorie, izolarea corecta a bolnavilor pe patologii si aplicarea masurilor de decontaminare in cazul infectiilor nosocomiale identificate.

Semestrial se desfasoara activitati de instruire a personalului medical si auxiliar din spital conform planului anual de instruire.

Puteti consulta urmatoarele documente:
  • Ghidul de prevenire/control a infectiilor nosocomiale
  • Planul anual de preventie/control a infectiilor nosocomiale
  • Harta de risc nosocomial
  • Ghid de antibioprofilaxie
  • Incidenta si prevalenta infectiilor nosocomiale lunara, anuala, pe sectii, pe patologii
  • Protocol de decontaminare pe sectii/suprafete
  • Echipa medicala
    Dr.Laitin Sorina - medic primar epidemiolog