achizitii

Compartiment Achizitii

La nivelul spitalului functioneaza compartimentul de achizitii reprezentat de Ec. Iacobescu Florin, telefon 0751.145.434.

Compartimentul achizitii din cadrul spitalului are urmatoarele obiective:
  • realizarea achizitiilor la nivelul spitalului, respectandu-se planul anual al achizitiilor publice aprobat, prin identificarea si satisfacerea necesitatilor si prioritatilor, utilizanduse cat mai eficient fondurile publice
  • utilizarea criteriilor adecvate ce respecta toate cerintele formale, tehnice si financiare in procesul achizitiilor publice
  • dobandirea de cunostinte suficient de solide care sa asigure aplicarea cu succes a legislatiei in materie de achizitii publice
  • asigurarea respectarii procedurilor aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica in vederea incadrarii in sumele prevazute in buget si realizarea achizitiilor conform programului de achizitii publice aprobat
  • asigurarea unei colaborari optime cu Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu alte structuri de control si institurii publice implicate in domeniul achizitiilor publice, in vederea derularii in bune conditii a contractelor de achizitii publice.